Potrebujete avtomobil in ne morete zbrati dovolj denarja?  Imate denar, vendar si želite bolj ekonomično razporediti mesečne stroške? Mogoče je izbira kredita ali lizinga ravno prava za vas.

*Obrazec je informativne narave

Mesečna anuiteta:
Mesečne obresti:
Obresti posojila:
Skupni znesek z obrestmi:

*Obrazec je informativne narave

Mesečna anuiteta:
Mesečne obresti:
Obresti posojila:
Skupni znesek z obrestmi:
Kredit

Brez avtomobila si danes težko predstavljamo naš vsakdanjik. V Sloveniji 4 od 5 gospodinjstev poseduje osebni avtomobil. Posedovanje le tega je postala nuja.

Ponudba kreditov v Sloveniji je ogromna. Preden nadaljujemo je smiselno opredeliti, kaj je kredit.

Kredit je oblika financiranja obročnega plačevanja. V našem primeru govorimo o avtomobilu. Kreditodajalec (banke, finančne ustanove, itd.) plača za kupca (kreditojemalec) izbran avtomobil. Kupec s tem takoj postane lastnik vozila in se zavezuje, da bo plačeval dogovorjen znesek po mesečnih obrokih. Kakšen znesek in v kolikšnem časovnem obdobju mora kupec plačati, je zapisano v kreditni pogodbi.

Kreditojemalec postane takoj lastnik vozila.

Ko kupujemo avtomobil, lahko izbiramo med več vrst kreditov. Veliko avtohiš same ponujajo urejanje financiranja. Če tega ne želimo lahko gremo skleniti kredit na svojo banko. Povemo zakaj se gre, predložimo potrebno dokumentacijo in čakamo na odgovor.

Kredit ne bo odobren kar tako!

Vse banke in ostale finančne ustanove najprej preverijo svoje stranke. Poleg tradicionalne dokumentacije (plačilnih list in bančni izpiskov), kjer jo moramo predložiti vsepovsod, nas  preverijo še v sistemu SISBON (elektronski sistem izmenjave informacij o boniteti strank).

S pomočjo tega sistema imajo banke vpogled v naše finančno stanje, kredite, dolgove in izvršbe.

Na podlagi tega se odločajo kakšno financiranje nam bodo odobrili in pod kakšnimi pogoji.

Če so iz našega računa razvidne blokade ali izvršbe, lahko pozabimo na kredit. Preteči morata vsaj 2 leti, preden lahko zopet vprašamo za financiranje.

Če izpolnjujemo določene pogoje nam kredit odobrijo, drugače ne.

Zapomnimo si: Ne more vsakdo pridobiti kredita.

Najbolj primeren kazalnik je naša »gola« plača (brez malice, potnih stroškov itd.). Prvotno si preračunamo kakšen znesek in za katero časovno obdobje bi imeli kredit, šele nato si lahko izračunamo mesečni obrok. Ko odplačamo mesečni obrok nam mora ostati približno 620,00 € (ostanek za preživetje). Več v spodnjem primeru:

Simona kupuje avtomobil v vrednosti 7.000,00 €. Za tolikšen znesek je želela pridobiti kredit na banki. Ob pogledu na njene plačilne liste je razviden prejemek delodajalca v višini 900 €. Ko odštejemo stroške prevoza in malice ostane 780,00 €.

Banka ugotavlja, da si Simona lahko privošči mesečni obrok v višini 160,00 € (780,00 € – 620,00 € = 160,00 €). Simona si želi avtomobil odplačevati 4 leta, torej 48 mesečnih obrokov. Če upoštevamo obresti v 4 letih, znesek kredita zraste recimo na 7.800,00 €.

V 4-ih letih preplačamo 800,00 €. Sedaj lahko izračunamo mesečni obrok:

7.800,00 : 48  = 162,50

Simona plačuje mesečni obrok 162,50 €, kar je 2,50 € presežka. Z malo tolerance, banka načeloma pristane na dogovor.

Preden se odločamo za nakup avtomobila na kredit, je smiselno poizvedeti čim več informacij. Povprašajmo na bankah in avtohišah kakšne kredite ponujajo? Ali plačamo še kakšne dodatne stroške (npr. stroški odobritve, skrite provizije itd.)? Kakšen je postopek? Skratka temeljito preučimo zadevo.

Pri tem vam lahko pomagamo tudi mi. Skupaj lahko preučimo, kaj bi vam najbolje odgovarjalo.

Urejamo kredite in lizinge.

Od Dokumentacije potrebujemo:

 • Osebno izkaznico oz. vozniško dovoljenje
 • Plačilne liste za zadnje 3 mesece
 • Bančne izpiske za zadnje 3 mesece
 • Davčno številko
 • Bančno številko
Lizing

Druga oblika obročnega odplačevanja je lizing. Ker je še vedno ogromno debate o tem ali je lizing prava odločitev financiranja, si bomo tudi to zvrst financiranja podrobneje pogledali.

Sprva opredelimo kaj je lizing?

Lizing je kakor kredit oblika financiranja obročnega plačevanja. Lizingodajalec kupi avtomobil v imenu lizingojemalca. Le ta avtomobil redno uporablja in zanj plačuje mesečno najemnino. Dogovor, kolikšen znesek in za koliko časa se avtomobil odplačuje, je pisno oblikovan v lizing pogodbi.

Lizingodajalec je lastnik vozila dokler ne prejme celotne kupnine z obrestmi. Tako je tudi navedeno v prometnem dovoljenju. Ob plačilu celotnega zneska, se lastništvo avtomobila prenese na lizingojemalca.

Enostavno, kajne?

Lizingodajalec je lastnik vozila dokler ne prejme celotne kupnine z obrestmi

Prednosti in slabosti

Dobra lastnost lizingov je njihova fleksibilnost. Stroški odobritve so minimalni, pri nekaterih ustanovah jih ni.

Mesečni obroki

Plačilo poteka preko položnic, torej brez bremenitve vašega računa.

Lastništvo

Res je, da niste lastnik vozila, zato plačate 20-30 % pologa. Ostali del dogovorjenega zneska pa po mesečnih obrokih. Ljudje pozabljamo, da plačujemo uporabo avtomobila, dokler ne izplačamo celotni znesek z obrestmi.

Zavarovanje

Večina Lizing hiš (nekatere ne) zahteva, da so vozila kasko zavarovana po možnosti tudi proti kraji. Pri novih in malo rabljenih vozilih so pogoste akcije, kjer imate kasko že vštet v ceni.

Preplačilo avtomobila

Razlika za preplačilo se z leti samo veča. Torej, dlje časa ko plačujemo lizing več ga preplačamo.

Finančni ali operativni lizing?

Obe vrsti lizingov sta zelo popularni pri nas v Sloveniji.

O finančnem lizingu govorimo takrat, kadar želimo vozilo obdržati zase. Ko plačamo zadnji obrok nam lizingodajalec izda potrdilo, da so vse obveznosti poravnane. S tem pridobimo pooblastilo, da lahko opravimo prenos lastništva. Postanemo pravni lastnik vozila.

Pri operativnem lizingu pa ne postanemo lastniki vozila. Smo zgolj uporabniki, ki imamo vozilo v najemu. Dogovorimo se za koliko časa bi vozilo uporabljali npr. 2 leti. Ob izteku dogovorjenega obdobja vozilo vrnemo nazaj brez obveznosti. Avto lahko ponovno najamemo ali izberemo drugo. Edini strošek, ki ga lahko imamo je prekoračitev števila prevoženih kilometrov (v pogodbi je napisana omejitev koliko kilometrov lahko prevozimo v enem letu) in  kritje možnih poškodb.

Urejanje lizinga

Pri urejanju lizinga vam lahko pomagamo. Vse kar morate predložiti je:

 • Osebna izkaznica oz. vozniško dovoljenje
 • Plačilne liste za zadnje 3 mesece
 • Bančne izpiske za zadnje 3 mesece
 • Davčna številka
 • Bančna številka

Tudi za tujce z stalnim ali začasnim bivanjem lahko uredimo obročno odplačevanje. Poleg zgoraj navedenega je potrebno predložiti:

 • Potrdilo o bivanju (slovenski naslov)
 • Potni list
 • Slovenski EMŠO

Če ste v dilemi in ne veste za katero oblika financiranja bi se odločili, naju kontaktirajte. Dosegljiva sva na telefonu ali e-mailu.

Prepričana sva, da bomo našli skupno rešitev. 🙂